ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Όλες οι περιλήψεις της Στρογγυλής Τράπεζας θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένες σε ένα μόνο αρχείο word. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το υπόδειγμα Στρογγυλής Τράπεζας εδώ
Για την ευχερέστερη διαδικασία, η Υποβολή της Στρογγυλής Τράπεζας θα πρέπει να γίνει από τον Οργανωτή.
Επιλέξτε 1-2

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Επισυνάψτε όλες τις περιλήψεις της Στρογγυλής Τράπεζας σε ένα αρχείο word.Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο του Συμποσίου, το όνομα του Οργανωτή/Προέδρου και την γενική περίληψη της Στρογγυλής Τράπεζας. Θα ακολουθούν οι περιλήψεις των εργασιών που αποτελούν την Στρογγυλή Τράπεζα (η κάθε περίληψη δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις), Σε κάθε μία, θα αναγράφεται ο τίτλος της περίληψης, τα ονόματα των συγγραφέων (με υπογραμμισμένο το όνομα αυτού που θα την παρουσιάσει), οι φορείς τους και η περίληψη της εργασίας (ακριβώς όπως θα εμφανίζεται στο Βιβλίο των Περιλήψεων). Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2048kb. Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: doc, docx

Διοργανωτές

logo duth

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστημών Αγωγής

logo elpse

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

 

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

logo praxicon

Εθν. Αντιστάσεως 101 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55 134
Τηλ.: 2310 460 682 - 2310 460 652 | Fax: +30 2310 435 064
email: elpse2019@praxicon.gr
www.praxicon.gr

Ασφάλεια Πληρωμών μέσω ασφαλούς συστήματος ePOS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς - Winbank ePOS Paycenter

facebook

©2019 elpse2019. All Rights Reserved. Designed by alta-vista