Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
16 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΜΑΪΟΥ
 
    8.30 - 9.00  
 Εγγραφές Συνέδρων
8.30 - 9.00  
 Εγγραφές Συνέδρων
8.30 - 9.00  
 Εγγραφές Συνέδρων
 
 
 
9.00 - 10.30
Εγγραφές Συνέδρων
9.00 - 10.30
Παράλληλες Συνεδρίες
9.00 - 10.30
Παράλληλες Συνεδρίες
9.00 - 10.30
Παράλληλες Συνεδρίες
 
 
 
10.30 - 12.00
Εγγραφές Συνέδρων
10.30 - 12.00
Παράλληλες συνεδρίες
10.30 - 11.00  Διάλειμμα Καφέ 10.30 - 11.00  Διάλειμμα Καφέ 10.30 - 11.00  Διάλειμμα Καφέ  
11.00 - 12.30
Κεντρική Ομιλία
11.00 - 12.30
Κεντρική Ομιλία
11.00 - 12.30
Παράλληλες Συνεδρίες
 
 
12.00 - 13.30
Εργαστήρια
12.00 - 12.30  Διάλειμμα Καφέ  
12.30 - 14.00
Παράλληλες Συνεδρίες
12.30 - 13.00  Διάλειμμα Καφέ 12.30 - 13.00  Διάλειμμα Καφέ 12.30 - 13.00 Διάλειμμα Καφέ  
13.00 - 14.30
Παράλληλες Συνεδρίες
13.00 - 14.30
Παράλληλες Συνεδρίες
13.00 - 14.30
Παράλληλες Συνεδρίες
 
13.30 - 14.30 
Διάλειμμα
 
14.00 - 15-30
Μεσημβρινή Διακοπή
14.00 - 15-30
Εργαστήρια
 
14.30 - 16.30
Εργαστήρια
14.30 - 16-00
Μεσημβρινή Διακοπή
14.30 - 16.00 Συναντήσεις 
Κλάδων ΕΛΨΕ
14.30 - 16-00
Μεσημβρινή Διακοπή
14.30 - 16.00
Συνάντηση με προσκεκλημένους
ομιλητές
14.30 - 16.00
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
 
15.30 - 17.00
Παράλληλες Συνεδρίες
 
16.00 - 17.30
Κεντρική Ομιλία
16.00 - 17.30
Κεντρική Ομιλία
   
16.30 - 17.30
Εργαστήρια
 
17.00 - 17.30  Διάλειμμα Καφέ  
17.30 - 18.00  Διάλειμμα 17.30 - 19.00
Παράλληλες Συνεδρίες
17.30 - 18.00  Διάλειμμα Καφέ 17.30 - 18.00  Διάλειμμα Καφέ  
18.00 - 20.00
Εργαστήρια
18.00 - 19.30
Παράλληλες Συνεδρίες
18.00 - 19.30
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΨΕ
 
 
   
19.30 - 21.30
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ομιλία Προέδρου ΕΛΨΕ
  TBA  
   
 
 
21.30
ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
   

Organizers

logo duth

Democritus University
of Thrace School of Education

logo elpse

Hellenic Psychological Society

 

Information

For any questions/comments, please contact the conference secretariat.

logo praxicon

Ethnikis Antistaseos 101 Str., P.O. 551 34, Kalamaria, Thessaloniki, Greece
Tel.: +30 2310 460 682 - +30 2310 460 652 | Fax: +30 2310 435 064
email: elpse2019@praxicon.gr
www.praxicon.gr

Connected with secure environment of Piraeus bank - Winbank ePOS Paycenter

facebook

©2020 elpse2019. All Rights Reserved. Designed by alta-vista