Πληροφορίες Παρουσιάσεων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διάρκεια: O χρόνος διάρκειας κάθε συμποσίου έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα: 15-20 λεπτά για κάθε ανακοίνωση, 10 λεπτά για τον συζητητή/τρια και 20 λεπτά για ανοικτή συζήτηση με το ακροατήριο.

Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεματικές συνεδρίες προφορικών ανακοινώσεων

Διάρκεια: O χρόνος διάρκειας μιας θεματικής συνεδρίας έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα: τέσσερις ή πέντε ανακοινώσεις διάρκειας 15-20 λεπτών η καθεμία.

Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεματικές συνεδρίες αναρτημένων εργασιών

Διάρκεια: Ο χρόνος διάρκειας κάθε θεματικής συνεδρίας αναρτημένων εργασιών έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. Οι συγγραφείς αναρτημένων εργασιών παρακαλούνται να διαμορφώσουν την εργασία τους σε ένα πόατερ διαστάσεων: ύψος 100εκ., πλάτος 70 εκ..

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση αλλά και την απομάκρυνση της εργασίας τους από τον προσδιορισμένο χώρο.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε και παρουσίαση με διαφάνειες σε πρόγραμμα power point.

Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διάρκεια: O χρόνος διάρκειας κάθε συνεδρίας αυτού του τύπου έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα. Έξι έως οκτώ συγγραφείς θα συζητήσουν την έρευνά τους, ο ένας μετά τον άλλο. Την συζήτηση θα διευθύνει ο πρόεδρος της συνεδρίας ο οποίος θα προσδιοριστεί από την οργανωτική επιτροπή.

Χώρος: Αίθουσα σεμιναριακού τύπου με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διάρκεια: Η διάρκεια και ο αριθμός συμμετεχόντων κάθε εργαστηρίου έχει καθοριστεί από τους εισηγητές και θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα σεμιναριακού τύπου.

 

Organizers

logo duth

Democritus University
of Thrace School of Education

logo elpse

Hellenic Psychological Society

 

Information

For any questions/comments, please contact the conference secretariat.

logo praxicon

Ethnikis Antistaseos 101 Str., P.O. 551 34, Kalamaria, Thessaloniki, Greece
Tel.: +30 2310 460 682 - +30 2310 460 652 | Fax: +30 2310 435 064
email: elpse2019@praxicon.gr
www.praxicon.gr

Connected with secure environment of Piraeus bank - Winbank ePOS Paycenter

facebook

©2020 elpse2019. All Rights Reserved. Designed by alta-vista