Χαρακτηριστικά σκληρότητας, επεξεργασία συναισθημάτων και αναπτυξιακές διαδρομές προς την αντικοινωνική συμπεριφορά

Κώστας Φάντη, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύγχρονες έρευνες σχετικά με τη διαταραχή διαγωγής και την αντικοινωνική συμπεριφορά επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά σκληρότητας (callous unemotional traits) και ψυχοπάθειας (έλλειψη ενσυναίσθησης/ενοχής) σε παιδιά και εφήβους, διότι τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμεύουν στον εντοπισμό των αντικοινωνικών παιδιών που χαρακτηρίζονται από έναν μοναδικό συνδυασμό κλινικών χαρακτηριστικών και έκπτωσης στις νευρογνωστικές λειτουργίες. Τρία νευρογνωστικά προβλήματα προτείνονται για την περιγραφή των κλινικών συμπτωμάτων που συνδέονται με τα χαρακτηριστικών σκληρότητας ως υπο-τύπου της διαταραχής διαγωγής: η έλλειψη ευαισθησίας στη δυσφορία των άλλων, η μειωμένη ευαισθησία στις απειλές, και οι δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων. Θα παρουσιαστούν στοιχεία από μελέτες που έχουν εξετάσει αυτές τις διαταραχές με τη χρήση πολλαπλών νευρο-φυσιολογικών μετρήσεων, νευρο-ψυχολογικών δοκιμασιών, την παρακολούθηση της πορείας του βλέμματος των χρηστών, και την αξιολόγηση των εκφράσεων του προσώπου. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά σκληρότητας ως υπο-τύπος της διαταραχής διαγωγής θα ελεγχθούν συγκριτικά με άλλες προσεγγίσεις κατηγοριοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συνύπαρξης με το άγχος και άλλες διαστάσεις της ψυχοπάθειας. Τέλος, θα συζητηθούν τα ευρήματα από μελέτες παρέμβασης που στοχεύουν στη μεταβολή της νευρογνωστικής έκπτωσης των αντικοινωνικών παιδιών με υψηλά χαρακτηριστικά σκληρότητας.

Διοργανωτές

logo duth

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστημών Αγωγής

logo elpse

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

 

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

logo praxicon

Εθν. Αντιστάσεως 101 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55 134
Τηλ.: 2310 460 682 - 2310 460 652 | Fax: +30 2310 435 064
email: elpse2019@praxicon.gr
www.praxicon.gr

Ασφάλεια Πληρωμών μέσω ασφαλούς συστήματος ePOS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς - Winbank ePOS Paycenter

facebook

©2020 elpse2019. All Rights Reserved. Designed by alta-vista