Σημαντικές Ημερομηνίες

20
Ιανουαρίου
2019

Νέα ημερομηνία
Λήξη
υποβολής περιλήψεων

28
Φεβρουαρίου
2019

Νέα ημερομηνία
Γνωστοποίηση
αποδοχής περιλήψεων

22
Μαρτίου
2019

Λήξη μειωμένου
κόστους εγγραφής

30
Απριλίου
2019

Λήξη
προεγγραφών

Μετά τις 30 Απριλίου 2019 οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ στο συνεδριακό χώρο καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Εργαστήρια

 • Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα εργαστήρια προϋποθέτει την εγγραφή στο συνέδριο και την πληρωμή του σχετικού ποσού σύμφωνα με την ιδιότητα σας, πέρα από το κόστος συμμετοχής του εκάστοτε εργαστηρίου
 • Μετά το τέλος των εργαστηρίων θα δοθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Στην περίπτωση συμπλήρωσης των θέσεων διατηρείται λίστα αναμονής.
 • Η οριστική συμμετοχή στα εργαστήρια εξασφαλίζεται με την καταβολή του ποσού συμμετοχής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 - Δουλεύοντας με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία: Ιδιαίτερες προκλήσεις, μελέτες περιπτώσεων και η εφαρμογή της επιβεβαιωτικής προσέγγισης (affirmativetherapy)

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα: 
11:30 – 14:30 & 15:30 – 16:30

Διάρκεια Εργαστηρίου:
4

Αίθουσα: ΑΘΗΝΑ

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 14

Οργανωτές:
ΝάνσυΠαπαθανασίου
Έλενα-Όλγα Χρηστίδη
Αντώνης Πούλιος
Orlando LGBT+

Περίληψη:
To εργαστήριο αυτό έχει ως στόχο την εξοικείωση ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών με ζητήματα που ανακύπτουν συχνά στη θεραπεία και τη συμβουλευτική με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, την εμβάθυνση των συμμετεχόντων-συμμετεχουσών σε θεματικές γύρω από το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, αλλά και όψεις διαθεματικότητας, στις οποίες δεν έχουν ακόμα εντρυφήσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως θέματα προς επεξεργασία την ομόφυλη γονεϊκότητα, τη συμβουλευτική γονέων τρανς παιδιών, την οροθετικότητα κ.α.
Επιπλέον, θα δοθεί βάρος στην προσέγγιση και αναγνώριση στερεοτύπων και την επίδρασή τους στο βλέμμα και τη στάση του θεραπευτή-τριας, με στόχο οι συμμετέχοντες-ουσες να αναστοχαστούν σε σχέση με συνήθη τύφλα σημεία, να εξελιχθούν επαγγελματικά, να αυξηθεί η ενσυναίσθησή τους και εν τέλει να αποκτήσουν μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να έχουν στη διερεύνηση σχετικών θεμάτων. Θα αναπτύξουμε τα θέματα αυτά υπό το φως της επίδρασης των διακρίσεων στην ψυχική υγεία και την ευζωία. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα αναλυθεί η απαραίτητη ορολογία που χρησιμοποιείται στα σχετικά ζητήματα, θα αποσαφηνιστούν όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και θα δοθεί βάρος στις ξεχωριστές ανάγκες των θεραπευτών που θα συμμετέχουν, για περαιτέρω ανάλυση συγκεκριμένων σημείων ή και περιπτώσεων από τη δική τους πρακτική. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση των παραπάνω θα έχουν τόσο τη μορφή εισήγησης για κάποια κεντρικά θεωρητικά σημεία, αλλά και βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες, όπως είναι η δουλειά με τον εαυτό και η δουλειά σε δυάδες. Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια και σε μικρές ομάδες σχετικές κλινικές περιπτώσεις για την καλύτερη δυνατή κατανόηση των εφαρμογών της θεωρίας στην κλινική πράξη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 - Δικαστική Ψυχολογία και η Διασύνδεση με άλλες Δικαστικές Επιστήμες

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
12:30 – 14:30 & 15:30 – 16:30

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 15

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 70

Οργανώτρια:
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη:
Το εργαστήριο παρουσιάζει, καταρχάς, την εφαρμογή της δικαστικής ψυχολογίας στην Ελλάδα, στα διάφορα πλαίσια δράσης και, κατά δεύτερον, την διαντίδραση με άλλες συναφές επιστήμες όπως τη δικαστική εργασία, την εγκληματολογία, τις ιατροδικαστικές επιστήμες και τη νομική, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα παρουσιαστούν οι εξής ενότητες:

 • Ιατροδικαστική και Δικαστική Ψυχολογία: Ο ρόλος του ιατροδικαστή και το πλαίσιο συνεργασίας με το δικαστικό ψυχολόγο - Δρ. Σπυρίδων Κουτσούκης, ειδικός Ιατροδικαστής
 • Δικαστική Κοινωνική Εργασία: Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού και το πλαίσιο συνεργασίας με το δικαστικό ψυχολόγο- Δρ. Χατζηφωτίου Σεβαστή- Μιχάλης Καβούκης
 • Εγκληματολογία-Νομική: Το νομικό υπόβαθρο του πραγματογνώμονα, ο ρόλος του εισαγγελέα και το πλαίσιο συνεργασίας με το δικαστικό ψυχολόγο - Θεοδώρα Μανιώτη, Αντεισαγγελέας Ηρακλείου
 • Η πραγματογνωμοσύνη του δικαστικού ψυχολόγου - Μεθοδολογία και δεοντολογία συγγραφής πραγματογνωμοσύνης - Φώτου Ελένη, Δικαστική Ψυχολόγος
 • Πρακτικές εφαρμογές και ενδεικτικά περιστατικά- Ενδεικτική διαχείριση περιστατικών, παρουσίαση τριών μελετών-περίπτωσης και παρουσίαση πλαισίων εργασίας του δικαστικού ψυχολόγου

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 - Πως μπορούμε να είμαστε διαφορετικά ισότιμοι; Εναλλακτικές ματιές για την αναπηρία

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
12:30 – 14:30 & 15:30 – 16:30

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΟΡΦΕΑΣ

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 21

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 35

Οργανωτές:
Δάφνη Ιωαννίδου
Ιωάννα - Σοφία Χάιτα
Μαγδαληνή Κατσικίδου
Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών Δ.Π.Θ.

Περίληψη:
Ποια είναι τα όρια μεταξύ αναπηρίας και κανονικότητας; Πώς θα ήταν η ζωή, η συμβίωσή μας με τους άλλους, η πραγματικότητά μας εάν αλλάζαμε τον τρόπο που βλέπουμε την αναπηρία; Τα δικά μας δεδομένα για το φυσιολογικό άνθρωπο δεν απεικονίζουν μόνο τη δική μας εικόνα αλλά επηρεάζουν τα βασικά κριτήρια που έχουν και οι άλλοι άνθρωποι για ένα επιτυχημένο ανθρώπινο είναι, όπως και αυτά που έχουν οι άλλοι επηρεάζουν τα δικά μας. Όλα όσα δεν ταιριάζουν, δε χωρούν στην εικόνα που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί για το «φυσιολογικό» άτομο, αντιμετωπίζονται συνήθως ως διαφορετικά. Αντιμετωπίζονται όμως και ισότιμα; Στόχος του εργαστηρίου είναι μέσω παιχνιδιού ρόλων και χρησιμοποιώντας το υποθετικό σενάριο ενός φοιτητή με αναπηρία, να προσκληθούν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία να αναστοχαστούν όλα τα αυτονόητα, τα δεδομένα, βάσει των οποίων συμπεριφέρονται. Προσεγγίζοντας το ζήτημα της αναπηρίας μέσω μιας συστημικής οπτικής, θα γίνει αντικείμενο επεξεργασίας ο τρόπος με τον οποίο κάθε άνθρωπος ως μέλος ενός συστήματος που λειτουργεί γύρω από το φοιτητή, αποφασίζει ποιον θα συνδέσει και ποιον όχι με το κανονικό, το φυσιολογικό, ή ακόμα και το επιτυχημένο καθώς και το πώς οι διαφορετικές αφηγήσεις του καθενός μπορούν να επηρεάσουν την αλληλεπίδραση με τους λεγόμενους ανθρώπους με αναπηρίες. Από τις ομάδες εργασίας, θα προκύψουν εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης της αναπηρίας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Ο τρόπος διεξαγωγής του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει την παρουσίαση θεωρητικού πλαισίου, τη μελέτη περίπτωσης, και το παιχνίδι ρόλων.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 - Πρόγραμμα γονέων για την ανάπτυξη λόγου και επικοινωνίας παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
12:30 – 14:30 & 15:30 – 16:30

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΝΙΚΗ

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 15

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 25

Οργανωτές:
Παρή Μεράβογλου
Λογοπεδικός, Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ΚΚΨΥ Βύρωνα - Καισαριανής
Ευδοκία Λαγάκου
Ψυχολόγος,Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ΚΚΨΥ Βύρωνα - Καισαριανής, Α' Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη:
Παρουσιάζεται ένα δομημένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας που παρέχουν έμμεση παρέμβαση σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας με διαταραχή στο λόγο ή και στην επικοινωνία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στην προσέγγιση Hanen, Ittakestwototalk (Μanolson, 1992) που προωθεί την εμπλοκή των γονέων κατά την πρώιμη παρέμβαση προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία στην προσχολική ηλικία. Παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος καθώς και ο σχεδιασμός, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από τη πιλοτική λειτουργία της ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας γονέων σε ένα ελληνικό κοινοτικό πλαίσιο ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων του δημοσίου τομέα. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην εκπαίδευση γονέων που βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και συγχρόνως αξιοποιεί τη δυναμική της ομάδας και της οικογένειας. Επιπλέον, δίνει έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία όπως εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία του προγράμματος μέσω της χρήσης ενεργητικών τεχνικών (καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων, εργασία σε μικρές ομάδες).

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 - Στο δρόμο προς τη δημοσίευση: πως θα αυξήσετε τις πιθανότητες να δημοσιεύετε σε επιστημονικά περιοδικά.

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
12:30 – 14:30 & 15:30 – 16:30

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 2

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 10

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 25

Οργανώτρια:
Ελβίρα Μασούρα
Τμήμα Ψυχολογίας. Α.Π.Θ.

Περίληψη:
Στα πρώτα βήματα τους οι ερευνητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημοσίευση των εργασιών τους και συχνά δεν είναι ενημερωμένοι για τις τυπικές διαδικασίες μέχρι τη δημοσίευση. Στο εργαστήριο αυτό θα εξηγήσουμε το κύκλο της δημοσίευσής, από την ολοκλήρωση της έρευνας μέχρι την εμφάνιση στο επιστημονικό περιοδικό. Το εργαστήριο απευθύνεται σε νέους ερευνητές που δεν έχουν ακόμα δημοσιεύσει ή που έχουν πολύ μικρό αριθμό δημοσιεύσεων στο βιογραφικό τους. Στο εργαστήριο κυρίως θα εκπαιδεύσουμε νέους ερευνητές στο να ετοιμάζουν εργασίες προς δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, θα τους ευαισθητοποιήσουμε σε θέματα δεοντολογίας της διαδικασίας δημοσίευσης, λογοκλοπής, εντοπισμού του κατάλληλου περιοδικού και θα τους προετοιμάσουμε στη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας προς υποβολή για δημοσίευση. Το εργαστήριο θα είναι δια-δραστικό και θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αλληλοεπιδράσουν με κριτές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, ώστε να τους κάνουν ερωτήσεις και να ενημερωθούν για τη διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή μιας εργασίας προς δημοσίευση. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση της εργασίας, τον ρολό των κριτών, τη συνεργασία μεταξύ κριτών και του επιστημονικά υπεύθυνου του τεύχους. Θα συζητήσουμε επίσης κάποιες ευκαιρίες ή παγίδες που μπορεί οι νέοι ερευνητές να συναντήσουν στο δρόμο τους προς τη δημοσίευση εργασιών.
Τα θέματα που θα καλυφθούν στο εργαστήριο ξεκινούν από τις ιστορικές απαρχές της διαδικασίας των επιστημονικών δημοσιεύσεων, μέχρι τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο των περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης.
Τέλος θα επισημάνουμε το σημαντικό ρόλο που έχουν οι δημοσιεύσεις όχι μόνο στο βιογραφικό των ερευνητών αλλά στην ίδια την πορεία της επιστήμης.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 - Προληπτικά προγράμματα στον χώρο του σχολείου για την αρνητική εικόνα σώματος και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
16:30 – 17:30 &18:00 – 20:00

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 8

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 30

Οργανώτρια:
Ντιάνα Χαρίλα
Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη:
Η αρνητική εικόνα σώματος δεν αφορά μόνο τη μη ικανοποίηση από το σώμα, αλλά και τη γνωστική και συναισθηματική επένδυση στην εμφάνιση, με αποτέλεσμα συχνά η αίσθηση του εαυτού να καθορίζεται από την εικόνα σώματος. Πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσο πιο αρνητική είναι η ψυχολογική διάσταση της σωματικής εικόνας, τόσο χαμηλότερη είναι η αυτοεκτίμηση του ατόμου. Ειδικά στην εφηβεία, όσο μεγαλύτερη είναι η δυσαρέσκεια του εφήβου για τη σωματική του διάπλαση, τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα διατροφικών διαταραχών και χαμηλότερα τα επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης της φυσικής του εμφάνισης. Η δυσαρέσκεια από τη σωματική εικόνα αποτελεί βασικό παράγοντα επικινδυνότητας για εμφάνιση διατροφικών διαταραχών και κατάθλιψης στην εφηβεία (Lewer&Nixon, 2011).

Το σχολείο γενικά μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κυρίως στην πρωτογενή πρόληψη για διάφορα θέματα ψυχικής υγείας. Τα προγράμματα που σχεδιάζονται για να αυξήσουν τη θετική εικόνα σώματος και να μειώσουν τις διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές βρέθηκε ότι είναι προτιμότερο να εστιάζονται στην αύξηση της αυτοεκτίμησης (O’Dea, 2000, 2004). Φαίνεται ότι οι μαθητές 12-15 ετών αποτελούν τον κατάλληλο πληθυσμό για προληπτικές παρεμβάσεις, καθώς σε αυτή την ηλικιακή περίοδο είναι πιθανό να αναπτυχθούν πολλοί προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου σχετικοί με την εμφάνιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής (Feldman, 2009).

Στο παρόν εργαστήριο θα παρουσιαστεί ένα προληπτικό πρόγραμμα για την αρνητική εικόνα σώματος και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής στον χώρο του σχολείου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις ασκήσεις και στον τρόπο που εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και φοιτητές.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 - Εκπαίδευση Ενηλίκων σε Δεξιότητες Επανορθωτικής Συμβουλευτικής & Διαμεσολάβησης

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
16:30 – 17:30 &18:00 – 20:00

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΟΡΦΕΑΣ

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 15

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 30
 
 1. Σοφία Γεωργιάδου 

  Ψυχολόγος

 2. Δέσποινα Καραμπατζάκη 

  Εκπαιδευτικός, Δρ. Ψυχολογίας

 3.  Πασχαλίνα Κόζυβα 

  Βιολόγος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Msc, Med

 4. Παναγιώτα  Παπαδήμου

  Εκπαιδευτικός

 5. Μαρία Πλατσίδου

  Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

 6. Σοφία Χατζηνικολάου

  Εκπαιδευτικός, Δρ. Eκπ/κής Ψυχολογίας 

  Διδάσκουσα στο ΠΑΜΑΚ 

  Επικεφαλής Κ.Π.Ε.Π.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Περίληψη:
Οι συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων σε ποικίλα πεδία αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Η διαχείρισή τους παραμένει πάντοτε μια πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα, για διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Το συγκεκριμένο εργαστήριο πραγματεύεται την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της Επανορθωτικής Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης ως μεθόδων ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτές εκδηλώνονται (ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό, ενδοομαδικό, κ.λ.π.).
Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει, στο θεωρητικό μέρος, την περιγραφή των εννοιών και των αρχών της ειρηνικής επίλυσης μιας Σύγκρουσης, της Διαμεσολάβησης και της Επανορθωτικής Συμβουλευτικής, καθώς και της μεθοδολογίας που ακολουθείται.
Στο πρακτικό μέρος, θα παρουσιαστεί η εφαρμογή της Διαμεσολάβησης με μελέτη περίπτωσης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις διαμεσολάβησης με την εναλλακτική διδακτική τεχνική παιγνίδια ρόλων, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν τους ρόλους ατόμων ή ομάδων σε σύγκρουση και διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις αρχές της Επανορθωτικής Συμβουλευτικής και Διαμεσολάβησης. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με παιδαγωγικά εργαλεία για την εφαρμογή της μεθοδολογίας μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους, συνδυάζοντας την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων με τη συνεργατική και βιωματική μάθηση στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που απεικονίζει μια πραγματική κατάσταση.
Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν γνώσεις πάνω στη φιλοσοφία και τις αρχές της ειρηνικής επίλυσης των Συγκρούσεων, της Διαμεσολάβησης και της Επανορθωτικής Συμβουλευτικής. Επίσης, βασικός στόχος του βιωματικού μέρους του εργαστηρίου είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας των συγκρούσεων αλλά και η πρόληψή τους και η απόκτηση των απαιτούμενων κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για τη διαμεσολάβηση και την ειρηνική επίλυσή τους.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 - Εισαγωγή στην R

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
16:30 – 17:30 &18:00 – 20:00

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΝΙΚΗ

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 10

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 10

Οργανωτής:
Ιωάννης Δημάκος
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη:
Το προτεινόμενο εργαστήριο-σεμινάριο θα παρουσιάσει βασικές έννοιες και στοιχεία για τη χρήση της R, μίας ευρέως διαδεδομένης γλώσσας στατιστικού προγραμματισμού και περιβάλλοντος εργασίας για την διεκπεραίωση στατιστικών αναλύσεων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, νέους ερευνητές και όλους όσους θέλουν να ενημερωθούν για την R. Η γλώσσα προγραμματισμού R θεωρείται μια από τις ανερχόμενες και ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού και επεξεργασίας δεδομένων λόγω της ευελιξίας που παρέχει και του μεγάλου αριθμού βιβλιοθηκών που επιτρέπουν την εκτέλεση πολλών και σύνθετων στατιστικών αναλύσεων. Το σεμινάριο θα καλύψει τα εξής θέματα:
 1. Βασικές έννοιες στη χρήση της R.
 2. Εισαγωγή δεδομένων στην R
 3. Βασικές στατιστικές αναλύσεις (περιγραφική στατιστική: δείκτες κεντρικής τάσης, διασποράς)
 4. Βασικές στατιστικές αναλύσεις (επαγωγική στατιστική: δείκτές συνάφειας, t-test, ANOVA, παλινδρομική ανάλυση)
Όσοι θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα πρέπει να φέρουν τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές και να έχουν εγκαταστήσει προηγουμένως το λογισμικό R από το επίσημο site -δωρεάν (http://cran.r-project.org).

Διανομή για Windows: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-3.5.3-win.exe

Διανομή για Mac: https://cran.r-project.org/bin/macosx/R-3.5.2.pkg

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 - Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας: Διερεύνηση Εργασιακών Αξιών

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
16:30 – 17:30 &18:00 – 20:00

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΑΘΗΝΑ

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 15

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 20

Οργανωτής:
Ψαριανός Ερμόλαος
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δράμας

Περίληψη:
Οι εργασιακές αξίες αποτελούν ζωτικό συστατικό για την κατανόηση των κινήτρων, των αναγκών και των προτιμήσεων των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν γνώμονα της συμπεριφοράς τους και στοιχειοθετούν τα κίνητρά τους για δράση. Οι εργασιακές αξίες διαχωρίζονται από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς τα τελευταία είναι σταθερά, ενώ οι εργασιακές αξίες ενέχουν το στοιχείο της μεταβλητότητας. Κάθε αξία ενέχει ένα συναισθηματικό συστατικό (αυτό που επιθυμεί το κάθε άτομο) και ένα αξιολογικό συστατικό (αυτό που κάθε άτομο νομίζει ότι πρέπει να επιδιώξει). Οι εργασιακές αξίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο επαγγελματικό περιβάλλον, καθώς όταν το εργασιακό πλαίσιο ανταποκρίνεται στις σημαντικότερες αξίες του ατόμου, αυτό επιδρά θετικά τόσο στο αίσθημα ικανοποίησης όσο και στην απόδοση του εργαζόμενου. Δεδομένου ότι οι εργασιακές αξίες αποτελούν παράγοντα του αξιακού συστήματος των ατόμων, επηρεάζουν συνακόλουθα τόσο τις στάσεις, όσο και την αντίληψή τους για τον κόσμο. Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η διερεύνηση εννέα (9) εργασιακών αξιών (ανεξαρτησία, δημιουργικότητα, οικονομικές απολαβές, μετακινήσεις, ασφάλεια εργασίας, διοίκηση, ελεύθερος χρόνος, σωματική δραστηριότητα και βοήθεια σε ανθρώπους) με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Το εργαστήριο αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη συμβολή των εργασιακών τους αξιών στην επαγγελματική τους ανάπτυξη σε συνάρτηση με το εργασιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 - Μπαίνοντας στα παπούτσια των παιδιών μετά το διαζύγιο των γονέων

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
15:30 – 17:30 &18:00 – 20:00

Διάρκεια Εργαστηρίου:
4

Αίθουσα: ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 1

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 15

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 20

Οργανωτές:
Χριστίνα Καρέλα & Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Περίληψη:
Οι διαζευγμένες οικογένειες αποτελούν μια στατιστικά ορατή πραγματικότητα που ερευνητικά έχει προκαλέσει ενδιαφέρον σε ποικίλα πεδία. Τελευταία παρατηρείται μια μετατόπιση των ερευνητών που μελετούν την προσαρμογή των παιδιών στο διαζύγιο από ένα παθογενετικό μοντέλο σε προσεγγίσεις με επίκεντρο την ψυχική ανθεκτικότητα, υποστηρίζοντας ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών καταφέρνει να αντεπεξέλθει στις αντιξοότητες του διαζυγίου χωρίς αξιοσημείωτες δυσκολίες και ανακτά τα επίπεδα λειτουργικότητάς του μέσα στα δυο με τρία χρόνια που ακολουθούν. Το εργαστήριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, παιδαγωγούς καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση σε ζητήματα διαζυγίου, είτε έχουν βιωμένη εμπειρία είτε όχι. Συνδυάζοντας όρους θετικής ψυχολογίας και αξιοποιώντας μια οικοσυστημική προσέγγιση για το διαζύγιο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από ποικίλες τεχνικές (π.χ. καταιγισμό ιδεών, σενάρια, οπτικοακουστικό υλικό) να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο θέματα που συνδέονται με την ευεξία των παιδιών από διαζευγμένες οικογένειες. Συγκεκριμένα, θα οικειοποιηθούν διαφορετικούς ρόλους «μπαίνοντας» στη θέση των παιδιών που έχουν βιώσει ένα χωρισμό και μέσω βιωματικών ασκήσεων αναμένεται να κατανοήσουν τις διαφορετικές αντιδράσεις σε αυτό, να αναγνωρίσουν προστατευτικούς και επαπειλητικούς παράγοντες στη διαδικασία του διαζυγίου και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση επανορθωτικών εμπειριών. Τις βιωματικές ασκήσεις θα πλαισιώσει παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων. Το εργαστήριο αποσκοπεί να συμβάλλει στην νοηματοδότηση του διαζυγίου όχι μόνο με αρνητικούς όρους, να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση, να εμβαθύνει στους παράγοντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την προσαρμογή των παιδιών, να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το ρόλο των ειδικών και να παρέχει γνώσεις που δύναται να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11 - Μνημονική επεξεργασία «ιστορίας»

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
16:30 – 17:30 &18:00 – 20:00

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 2

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 10  (5 Άντρες & 5 Γυναίκες)

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 10 

Οργανωτές:
Κωνσταντίνος Δημουλάς, Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Στυλιανή Θηβαίου, Νικόλαος Βερβέρας, Διονύσιος Μπαρμπάκας, Βασιλική Ζησοπούλου, Γεώργιος Ζαμπέτογλου, Δημήτριος Δημάκας, Νεκταρία – Φιλίτσα Αγραφιώτη, Κωνσταντίνος Ζαμπάκας, Σταμάτιος Ξαγρεμμενάκος, Ειρήνη Σεΐδου, Δημήτριος Λιόβας
Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «ἐκ τῶν ὑστέρων»

Περίληψη:
Θεωρητική (επί πειράματος) τεκμηρίωση
Η ιστορία θα μπορούσε, θεωρητικά, να περνάει, ως αφήγηση, από τον ένα στον άλλο, επακριβώς. Πόσον, όμως, κοντά στην αλήθεια είναι μια τέτοιου είδους υπόθεση; Για να δείξουμε το μέγεθος της ακρίβειας μεταφοράς της μιας ιστορίας στον άλλο, πειραματιστήκαμε ως εξής: Ομάδα εθελοντών μαθητών (στην όλη έρευνα πήραν μέροςσχεδόν, όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου Κοιλάδας Λάρισας (1981- 1992), μέρος των οποίων ανέλαβε τον ρόλο των πειραματιστών) επισκέφθηκαν ηλικιωμένα άτομα της Κεντρικής Ελλάδας (πληθυσμού καραγκούνικου, βουλγαροπροσφυγικού, βλάχικου, κ.ά.), συγκεκριμένες ημέρες και ώρες από τα οποία εζήτησαν να τους αφηγηθούν ένα παραμύθι της αρεσκείας των, με άξονα τον δράκο και το φίδι, καταγράφοντας, οι ίδιοι, με την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα την ιστορία τους. Την ιστορία αυτή, από την άλλη ημέρατην αφηγούνταν στα άλλα υποκείμενα της έρευνας, τα οποία έπρεπε, πάντα κατά την ίδια διαδικασία, να τους την αφηγηθούν, όπως την θυμόντουσαν. Η σύγκριση των ιστοριών μεταξύ των μελών της ομάδων: του ίδιου φύλου, ανάμεσα στα μέλη (άντρες – γυναίκες) της ίδιας υποομάδας και των άλλων υποομάδων, ανά χωριό διαμονής των, έδειξε ότι η ιστορία άλλαζε, δραματικά, από άτομο σε άτομο, με τις γυναίκες να επιφέρουν την μεγαλύτερη διαστρέβλωση της αρχικής ιστορίας, φυσικά, από υποομάδα σε υποομάδα, κυρίως όταν η διαμονή του υποκειμένου ήταν διαφορετική, που σημαίνει ότι το περιβάλλον έπαιζε περισσότερο ρόλο, στην μεταλλαγή της ιστορίας, από την καταγωγή του υποκειμένου. Στην επαναλαμβανόμενηανάπλαση του παραμυθιού, το περιεχόμενό του και τα συστατικά στοιχεία του συνεχώς εμπλουτίζονται στο νου του αποδέκτη (πομπού για άλλον) με την προϋπάρχουσα, σχετική, εμπειρία του. Συνεπώς, στην μνημονική αναδιήγηση της «ιστορίας» του παραμυθιού, δεν πρόκειται για επανεμφάνιση του προηγούμενου, αλλά για ανακατασκευή του.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12 - Εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα μέσα από το παιδικό παραμύθι

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:
16:30 – 17:30 &18:00 – 20:00

Διάρκεια Εργαστηρίου:
3

Αίθουσα: ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 3

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 16

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 20

Οργανωτές:
Βασιλική Μακρυδάκη& Πωλίνα Καστράνη2
1Εργαστήρι Ζωής του Κ.Π. «ΟΡΦΕΑΣ»-ΟΚΑΝΑ Π.Ε. Λάρισας 2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη:
Με αφορμή το παιδικό παραμύθι «Το μικρό εγώ είμαι εγώ» της MiraLobe, η ενίσχυση της διεκδικητικότητας, η θέσπιση ορίων και η ενδυνάμωση του ατόμου γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας του παρόντος εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του εργαστηρίου είναι η επαφή με τους τρόπους επικοινωνίας, η κατανόηση των προσωπικών δικαιωμάτων, καθώς και η διεκδικητική υπεράσπιση των προσωπικών ορίων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιείται η βιωματική μέθοδος και συγκεκριμένα το παιχνίδι ρόλων, ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός, το σχέδιο και η ζωγραφική. Οι συμμετέχοντες/ουσες του εργαστηρίου θα ξεκινήσουν μαζί με το πλασματάκι του παραμυθιού το δικό τους ταξίδι αυτοδιερεύνησης. Συγκεκριμένα, θα διερευνήσουν τα ζητήματα της θέσπισης ορίων και της διεκδικητικής συμπεριφοράς, θα τα επεξεργαστούν και θα δουλέψουν προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσής τους. Στο τέλος διατίθεται χρόνος για συζήτηση με σκοπό την εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαίδευσης σε παιδιά κι έφηβους/ες.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13 - Διαταραχές λήψης Τροφής και Θεραπεία Σχημάτων: παρουσίαση ενός μοντέλου παρέμβασης όπου συνδυάζεται η Γνωστική Συμπεριφορική με τη Θεραπεία Σχημάτων

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα:
14:30 – 16:00

Διάρκεια Εργαστηρίου:
1,5

Αίθουσα: ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 2

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 8

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 20

Οργανωτές:
Χάιντς Έλενα1, Πασσαλίδη Κρίστη2
1PhD, Ψυχολόγος, Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, Θεραπεία Σχημάτων , ΕΕΕΣ-Παράρτημα Μακεδονίας
2Πασσαλίδη Κρίστη, Ψυχολόγος , MSc, Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, Θεραπεία Σχημάτων, ΕΕΕΣ-Παράρτημα Μακεδονίας

Περίληψη:
Οι διαταραχές λήψης τροφής αποτελούσαν ανέκαθεν έναν τομέα-πρόκληση μελέτης και διερεύνησης για την κλινική πράξη. Ειδικά στα πλαίσια της Γνωστικής Συμπεριφορικής προσέγγισης, υπήρξαν πολλές νέες θεραπευτικές προτάσεις. Ωστόσο, υπήρξαν κλινικές μελέτες οι οποίες έδειχναν ότι υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί και υψηλά ποσοστά υποτροπών. Παράλληλα, η Θεραπεία Σχημάτων, άρχισε να αρθρώνει το δικό της λόγο ως προς τις διαταραχές λήψης τροφής με πολλά υποσχόμενα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Στο παρόν εργαστήριο πρόκειται να περιγραφεί ένα μοντέλο κλινικής παρέμβασης σε διαταραχές λήψης τροφής, στο οποίο συνδυάζεται η Γνωστική Συμπεριφορική προσέγγιση με τη Θεραπεία Σχημάτων. Το μοντέλο μελετάται ερευνητικά στα πλαίσια της εξειδίκευσης στις διαταραχές λήψης τροφής που προσφέρει το Παράρτημα Μακεδονίας της ΕΕΕΣ.

Αρχικά παρουσιάζονται τα θεωρητικά στοιχεία τα οποία στηρίζουν τη λογική του συνδυασμού της Γνωστικής Συμπεριφορικής παρέμβασης με τη Θεραπεία Σχημάτων για τις διαταραχές λήψης τροφής και στη συνέχεια παρατίθενται τα θεραπευτικά βήματα που εφαρμόζονται στην κλινική πράξη μέσα από την παρουσίαση μιας κλινικής περίπτωσης.

Οι συμμετοχές για το Εργαστηριο 13 έχουν συμπληρωθεί.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 14 - Η έλλειψη αυτοεκτίμησης ως κατασκευή πραγματικότητας και μέρος του προβλήματος

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα:
14:00 - 15:30

Διάρκεια Εργαστηρίου:
1,5

Αίθουσα: ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 3

Κόστος Συμμετοχής: 10€  // 5€ (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Ελάχιστο όριο συμμετεχόντων: 15

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων: 25

Τελευταίες Θέσεις

Οργανωτές:
Άννα Μακρίδου, Άννα Παπά, Μαρία Σαμακουρή,
Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Φοιτητών Δ.Π.Θ

Περίληψη:
Ένα από τα πιο συχνά αιτήματα των ανθρώπων που έρχονται για συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το στοιχείο της έλλειψης ή της χαμηλής αυτοεκτίμησης αποτελεί τη βάση για πολλά από τα προβλήματά τους.Με τον όρο αυτοεκτίμηση αναφερόμαστε στο σύνολο των υποκειμενικών αντιλήψεων που έχουμε σε σχέση με την ταυτότητά μας, με την αξία και την επάρκειά μας, με την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας για την επίτευξη των στόχων μας.Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον μας, διαμορφώνουμε την εικόνα του «ιδανικού εαυτού» και του «πραγματικού εαυτού», παλεύοντας συνεχώς να μειώσουμε όσον το δυνατόν περισσότερο την απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Όταν πιστεύουμε ότι η απόσταση ανάμεσα σε αυτά είναι μεγάλη, τείνουμε να εμφανίζουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση.Πόσο σίγουροι είμαστε, όμως, για αυτό που έχουμε ορίσει ως «ιδανικό εαυτό» και το οποίο πασχίζουμε να επιτύχουμε; Ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες ή επιθυμίες, ή σε αυτά που πιστεύουμε ότι οι άλλοι προσδοκούν από εμάς; Επίσης, πόσο βάσιμη και ρεαλιστική είναι η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει για τον «πραγματικό εαυτό» μας;Σύμφωνα με την θεωρία του Κοινωνικού κονστρουξιονισμού, η πραγματικότητα δεν υπάρχει από μόνη της ούτε έχει κάποιο μοναδικό νόημα. Αντίθετα, βασίζεται στο νόημα που εμείς της δίνουμε. Αυτή η νοηματοδότηση της πραγματικότητας γίνεται μέσω του λόγου. Η γλώσσα δεν αναπαριστά απλά την πραγματικότητα, αλλά την κατασκευάζει: όταν ονοματίζουμε τα πράγματα, ταυτόχρονα τα νοηματοδοτούμε. Η φράση, λοιπόν, «έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση» συμβάλει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση του προβλήματος.Με το εργαστήριο αυτό στόχο έχουμε να προσπαθήσουμε να δούμε τον εαυτό μας και την έννοια της αυτοεκτίμησης από άλλη οπτική, να μην επικεντρωθούμε στις ελλείψεις αλλά στα αποθέματά μας, να δώσουμε καινούριο νόημα και να (συν)διαμορφώσουμε μια νέα πραγματικότητα, η οποία μπορεί να επιδράσει στη διατύπωση ενός νέου αιτήματος.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Εγγραφή σας

Διοργανωτές

logo duth

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστημών Αγωγής

logo elpse

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

 

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

logo praxicon

Εθν. Αντιστάσεως 101 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55 134
Τηλ.: 2310 460 682 - 2310 460 652 | Fax: +30 2310 435 064
email: elpse2019@praxicon.gr
www.praxicon.gr

Ασφάλεια Πληρωμών μέσω ασφαλούς συστήματος ePOS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς - Winbank ePOS Paycenter

facebook

©2019 elpse2019. All Rights Reserved. Designed by alta-vista