Σημαντικές Ημερομηνίες

20
Ιανουαρίου
2019

Νέα ημερομηνία
Λήξη
υποβολής περιλήψεων

17
Φεβρουαρίου
2019

Γνωστοποίηση
αποδοχής περιλήψεων

15
Μαρτίου
2019

Λήξη μειωμένου
κόστους εγγραφής

30
Απριλίου
2019

Λήξη
προεγγραφών

Μετά τις 30 Απριλίου 2019 οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ στο συνεδριακό χώρο καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναπτυχθεί ένας διάλογος μεταξύ ψυχολόγων που υπηρετούν διαφορετικούς κλάδους της ψυχολογίας αλλά και επιστημόνων από άλλα επιστημονικά πεδία. Γι' αυτό ενθαρρύνεται η υποβολή προτάσεων τόσο από τους συναδέλφους ψυχολόγους του ακαδημαϊκού χώρου όσο και από επαγγελματίες ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ιατρούς, νευροεπιστήμονες, νομικούς, οικονομολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και από όσους εκτιμούν ότι μπορούν να συνδράμουν σε αυτόν τον διάλογο.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο επιστημονικό πρόγραμμα του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΛΨΕ, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων τύπων ανακοίνωσης οι οποίοι περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό. Η ποικιλία των τύπων αυτών αποσκοπεί  στο να δημιουργηθεί μία ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα ικανοποιώντας διαφορετικές προτιμήσεις στον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων. Καθένας από αυτούς τους τύπους έχει την ίδια επιστημονική αξία αλλά εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες εργασίες, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην κάθε κατηγορία προκειμένου να επιλέξετε τον καταλληλότερο τύπο για την ανακοίνωσή σας και να πραγματοποιήσετε την υποβολή της.

Για τη δική σας διευκόλυνση μπορείτε να συμβουλευτείτε πρώτα τη Διαδικασία Υποβολής και τις Προδιαγραφές Περίληψης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Επιλέγετε την κατηγορία που θέλετε να υποβάλετε την πρότασή σας και πατάτε υποβολή. Εκεί θα εμφανιστεί το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Στο τέλος του εντύπου θα πρέπει να επισυνάψετε το αρχείο σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται. Μετά την υποβολή της περίληψης θα λάβετε αυτόματο μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της.

Αριθμός προτάσεων ανά συγγραφέα

Κάθε  συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο ως κύριος ομιλητής σε προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη εργασία, σε μία ανακοίνωση στο πλαίσιο ενός συμποσίου και ή στρογγυλού τραπεζιού και σε ένα εργαστήριο (σύνολο τρεις ανακοινώσεις χωρίς περιορισμό στον τύπο των ανακοινώσεων π.χ. 3 προφορικές ανακοινώσεις ή 2 προφορικές & 1 εργαστήριο κτλ.). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ανακοινώσεων στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει κανείς ως συν-συγγραφέας.

Παρακαλούμε πολύ πριν την επισύναψη αρχείου να συμβουλευτείτε τις προδιαγραφές περίληψης εδώ

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ


Τα συμπόσια παρέχουν την ευκαιρία παρουσίασης έρευνας σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, το οποίο συχνά μπορεί να προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, παρέχοντας προς συζήτηση ένα σύνολο ανακοινώσεων στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους. Το κάθε συμπόσιο οργανώνεται από τον οργανωτή/πρόεδρο ο οποίος, εκτός από την οργάνωση του συμποσίου, είναι υπεύθυνος και για τον συντονισμό του κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Κάθε συμπόσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις ή τέσσερις επιμέρους ανακοινώσεις και μία συζήτηση επί αυτών.

Διάρκεια: O χρόνος διάρκειας κάθε συμποσίου έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα: 15-20 λεπτά για κάθε ανακοίνωση, 10 λεπτά για τον συζητητή/τρια και 20 λεπτά για ανοικτή συζήτηση με το ακροατήριο.

Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

Προετοιμασία πρότασης

Για το συμπόσιο ως σύνολο

 • Μία περίληψη έως 300 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να πληροφορεί για τους στόχους του συμποσίου και την επιστημονική του σημασία.
 • Τίτλος του συμποσίου και τίτλος κάθε επιμέρους ανακοίνωσης (τρεις έως τέσσερις ανακοινώσεις ανά συμπόσιο), με τα ονόματα και τον φορέα του κάθε συγγραφέα, το όνομα του/ης οργανωτή/ώτριας-προέδρου, και το όνομα του/ης συζητητή/ήτριας.

Για κάθε επιμέρους ανακοίνωση

 • Μία περίληψη έως 300 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να πληροφορεί για τους στόχους, την μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, την θεωρητική σημασία της μελέτης (εμπειρικής ή θεωρητικής).

Υποβολή Συμποσίου

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θεματικές συνεδρίες προφορικών ανακοινώσεων

Οι θεματικές συνεδρίες αποτελούν συνεδρίες προφορικών ανακοινώσεων, οι οποίες ακολουθούνται από συζήτηση με το ακροατήριο. Είναι σημαντικό, οι ανακοινώσεις εμπειρικού τύπου να συνίστανται στην παρουσίαση δεδομένων και αποτελεσμάτων. Έρευνα η οποία βρίσκεται σε πρωταρχικό στάδιο είναι κατάλληλη για παρουσίαση σε στρογγυλά τραπέζια ή σε συνεδρίες αναρτημένων εργασιών.

Ανακοινώσεις θεωρητικού τύπου είναι ευπρόσδεκτες.

Διάρκεια: O χρόνος διάρκειας μιας θεματικής συνεδρίας έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα: τέσσερις ή πέντε ανακοινώσεις διάρκειας 15-20 λεπτών η καθεμία.

Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

Προετοιμασία εμπειρικής ή θεωρητικής ανακοίνωσης

 • Μία περίληψη έως 300 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να πληροφορεί για τους στόχους, την μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, την θεωρητική σημασία της μελέτης.

Υποβολή Προφορικής Ανακοίνωσης

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θεματικές συνεδρίες αναρτημένων εργασιών

Οι θεματικές συνεδρίες αναρτημένων εργασιών προγραμματίζεται να περιλαμβάνουν έξι έως οκτώ αναρτημένες εργασίες. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας, κάθε συγγραφέας θα έχει στην διάθεσή του 5 – 7 λεπτά προκειμένου να παρουσιάσει την εργασία του στο ακροατήριο. Μετά τις παρουσιάσεις των ομιλητών, ακολουθεί μία σε βάθος συζήτηση με το ακροατήριο. Οι θεματικές συνεδρίες αναρτημένων εργασιών δίνουν στους ερευνητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν την δουλειά τους με έναν οπτικό τρόπο και παρέχουν πολλές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και συζήτηση.

Διάρκεια: Ο χρόνος διάρκειας κάθε θεματικής συνεδρίας αναρτημένων εργασιών έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. Οι συγγραφείς αναρτημένων εργασιών παρακαλούνται να διαμορφώσουν την εργασία τους σε διαστάσεις: ύψος 100εκ., πλάτος 70 εκ..  Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ανάρτηση αλλά και την απομάκρυνση της εργασίας τους από τον προσδιορισμένο χώρο. Υλικό για την τοποθέτηση των εργασιών θα διατίθεται στην γραμματεία του συνεδρίου.

Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών.

Προετοιμασία εμπειρικής ή θεωρητικής αναρτημένης εργασίας

 • Μία περίληψη έως 300 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να πληροφορεί για τους στόχους, την μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, την θεωρητική σημασία της μελέτης.

Συμβουλές από την οργανωτική επιτροπή: Μία καλή αναρτημένη εργασία μεταφέρει ένα συνοπτικό και εστιασμένο μήνυμα. Ενώ χρησιμοποιεί με φειδώ τις λέξεις, εμπεριέχει γραφήματα και πίνακες προκειμένου να καταστήσει σαφές το μήνυμά της. Επίσης, μια καλή αναρτημένη εργασία θα πρέπει να έχει μία άρτια οργανωμένη και εμφανή δομή.

Υποβολή Αναρτημένης Ανακοίνωσης

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Τα στρογγυλά τραπέζια παρέχουν την δυνατότητα για μια αλληλεπιδραστική προσέγγιση των ερευνητικών θεμάτων. Ο τύπος αυτός ανακοίνωσης μπορεί να περιλαμβάνει και συζήτηση για έρευνες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι συγγραφείς εξηγούν τους ερευνητικούς τους στόχους και καλούν τους συμμετέχοντες να συζητήσουν την μεθοδολογία, τα διαθέσιμα δεδομένα ή να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς. Τα στρογγυλά τραπέζια θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσα σεμιναριακού τύπου.

Διάρκεια: O χρόνος διάρκειας κάθε συνεδρίας αυτού του τύπου έχει προγραμματιστεί για μία και μισή ώρα. Έξι έως οκτώ συγγραφείς θα συζητήσουν την έρευνά τους, ο ένας μετά τον άλλο. Την συζήτηση θα διευθύνει ο πρόεδρος της συνεδρίας ο οποίος θα προσδιοριστεί από την οργανωτική επιτροπή.

Χώρος: Αίθουσα σεμιναριακού τύπου με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών. 

Υποβολή Στρογγυλής Τράπεζας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό ακροατών και έχουν ως στόχο την εξοικείωση των ακροατών αυτών με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Τα εργαστήρια θα πρέπει να συνίστανται στην πληροφόρηση του ακροατηρίου για το εκάστοτε θέμα αλλά και στην ενεργό συμμετοχή του σε δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την εμβάθυνση σε τρέχοντα ενδιαφέροντα ζητήματα.

Διάρκεια: Η διάρκεια ενός εργαστηρίου προγραμματίζεται για 3 έως 6 ώρες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστήρια θα καθοριστεί από τον/ους εισηγητή/ές. Επισημαίνεται ότι τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη (απόγευμα) και Πέμπτη (πρωί), 15 και 16 Μαΐου 2019, αντίστοιχα.

Χώρος: Αίθουσα σεμιναριακού τύπου με υπολογιστή και προβολέα διαφανειών. 

Προετοιμασία εργαστηρίου

 • Μία περίληψη έως 300 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να πληροφορεί για τους στόχους, το περιεχόμενο του εργαστηρίου και την διαδικασία υλοποίησης του.

Συμβουλές από την οργανωτική επιτροπή: Όσοι σκοπεύουν να υποβάλουν πρόταση για την υλοποίηση εργαστηρίου θα πρέπει να επισημάνουν τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων σε αυτό αλλά και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.

Υποβολή Εργαστηρίου

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Ανάλογα με τον τύπο ή την μορφή των προτάσεων που θα υποβληθούν, οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από, τουλάχιστον,  δύο κριτές-μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου  με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Προφορική ανακοίνωση (Εμπειρική)

 • Θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον  
 • Θεωρητικό πλαίσιο
 • Μεθοδολογική αρτιότητα τόσο για ποσοτικές όσο και ποιοτικές μελέτες (οργάνωση έρευνας, καθαρότητα στόχων, επιλογή συμμετεχόντων, προσδιορισμός ερευνητικών εργαλείων, διαδικασία συλλογής δεδομένων, εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας)
 • Σαφήνεια αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων
 • Γενικότερη ποιότητα και επιστημονική πρωτοτυπία

Προφορική ανακοίνωση (Θεωρητική)

 • Συμβολή στον θεωρητικό διάλογο
 • Θεωρητικό πλαίσιο
 • Εμβάθυνση στην σχετική βιβλιογραφία
 • Σαφήνεια και συνοχή θεωρητικών επιχειρημάτων
 • Γενικότερη ποιότητα και επιστημονική πρωτοτυπία

Συμπόσιο (ως σύνολο)

 • Θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον
 • Θεωρητικό πλαίσιο
 • Οργάνωση και συνοχή του συμποσίου ως σύνολο
 • Γενικότερη ποιότητα και επιστημονική πρωτοτυπία

Κάθε ανακοίνωση σε ένα συμπόσιο θα κριθεί ως ανεξάρτητη ανακοίνωση με βάση τα κριτήρια που παρατίθενται παραπάνω.

Αναρτημένη εργασία (Εμπειρική)

 • Θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον
 • Θεωρητικό πλαίσιο
 • Μεθοδολογική αρτιότητα τόσο για ποσοτικές όσο και ποιοτικές μελέτες (οργάνωση έρευνας, καθαρότητα στόχων, επιλογή συμμετεχόντων, προσδιορισμός ερευνητικών εργαλείων, διαδικασία συλλογής δεδομένων, εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας)
 • Πρωταρχική ανάλυση δεδομένων ή αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Γενικότερη ποιότητα και επιστημονική πρωτοτυπία

Αναρτημένη εργασία (Θεωρητική)

 • Συμβολή στον θεωρητικό διάλογο
 • Θεωρητικό πλαίσιο
 • Εμβάθυνση στην σχετική βιβλιογραφία
 • Σαφήνεια και συνοχή θεωρητικών επιχειρημάτων
 • Γενικότερη ποιότητα και επιστημονική πρωτοτυπία

Εργαστήριο

 • Θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον
 • Θεωρητικό πλαίσιο
 • Ποιότητα των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει
 • Γενικότερη ποιότητα και επιστημονική πρωτοτυπία

 

Επισημαίνεται ότι η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί την δυνατότητα τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της.

Διοργανωτές

logo duth

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστημών Αγωγής

logo elpse

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

 

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

logo praxicon

Εθν. Αντιστάσεως 101 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55 134
Τηλ.: 2310 460 682 - 2310 460 652 | Fax: +30 2310 435 064
email: elpse2019@praxicon.gr
www.praxicon.gr

Ασφάλεια Πληρωμών μέσω ασφαλούς συστήματος ePOS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς - Winbank ePOS Paycenter

facebook

©2019 elpse2019. All Rights Reserved. Designed by alta-vista